SolidarityNow

Σύλλογος/ Σωματείο

Ακρώνυμο του φορέα

SN

Έτος ίδρυσης

2013

Διεύθυνση

Μονής Πετράκη 4, Αθήνα 115 21

Tηλέφωνo

2310 501030, 2310 501040, Fax: 2310 527518

Email

volunteer@solidaritynow.org , thebluecenter@solidaritynow.org , thessaloniki@solidaritynow.org

Ιστοσελίδα

https://www.solidaritynow.org

Σελίδα φορέα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα

Facebook: https://www.facebook.com/SolidarityNow/

Instagram: https://www.instagram.com/solidarity_now/

Twitter: https://twitter.com/Solidarity_Now

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11991076?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1758842861474373658919%2CVSRPtargetId%3A11991076%2CVSRPcmpt%3Aprimary

Youtube: https://www.youtube.com/user/SolidarityNowGreece#

Περιγραφή του φορέα

Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013. Μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες, επιδιώκει να αποκαταστήσει το όραμα μιας ισχυρής Ευρώπης που βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης.

Κύριος στόχος του SolidarityNow είναι να υποστηρίξει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, μέσα από καινοτόμες κοινωνικές δράσεις.

Το SolidarityNow σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα με κύριο στόχο δράσης την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση.
Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς (UNHCR, UNICEF, ΙΟΜ κτλ) για την κάλυψη περισσότερων αναγκών, την προσέγγιση περισσότερων ευάλωτων πληθυσμών και την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τέτοια προγράμματα αφορούν:

1.στην αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης.
2.στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
3.στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με την πρόσβαση όλων σε βασικές υπηρεσίες υγείας.
4.στην υπεράσπιση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Δράσεις που έχει διοργανώσει ή στις οποίες έχει ενεργά συμμετάσχει ο φορέας

SolidarityNow | Δράσεις

Η οργάνωση υλοποιεί ποικίλες δράσεις, ο δυναμικός σχεδιασμός των οποίων γίνεται πάντα με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων και πληθυσμών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Έργο «Μονοπάτι για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» που στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική εκπαίδευση μέσω της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στα «Κέντρα Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων». Τα Κέντρα λειτουργούν σε 12 ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και σε 3 αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα), με τη στήριξη της UNICEF Greece και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλευρό των ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, μέσω του ενταξιακού προγράμματος HELIOS. Το SolidarityNow λειτουργεί 5 Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης, παρέχοντας μαθήματα ελληνικών και ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενήλικους, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για τα ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώνονται στην Ελλάδα, το SolidarityNow υλοποιεί με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους το πρόγραμμα UACFutures, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τέσσερα βασικά ζητήματα: τον ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο της μετάβασης στην ενηλικίωση, τη νομική αρωγή και πρόσβαση στα βασικά τους δικαιώματα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και την πρόσβαση σε στέγαση.

Πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των νέων με στόχο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να γίνουν οι φορείς της αλλαγής των κοινοτήτων τους. Το «Empower YOUth» στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων, ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από διαφορετικές ευπαθείς ομάδες, όπως Ρομά, μετανάστες/αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, νέοι/ες με αναπηρία, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και κάτω από το όριο της φτώχειας, ΛΟΑΤΚΙ+.

Πρόγραμμα «Φροντίδα του Τραύματος μέσω του Παιχνιδιού» (Healing Play): στοχεύει στην υποστήριξη των παιδιών προσφύγων και των γονέων τους, κυρίως εκείνων που φτάνουν από την Ουκρανία, με ψυχολογική υποστήριξη και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της ενδυνάμωσης, των ευκαιριών ψυχολογικής ανθεκτικότητας και της επεξεργασίας των προκλήσεων τους. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το UTechLab του Ιδρύματος Ευγενίδου και χρηματοδοτείται από το Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ μέσω του προγράμματος American Spaces.

Video link από δράσεις του φορέα

https://www.youtube.com/user/SolidarityNowGreece#

Εθελοντικές ευκαιρίες που παρέχει ο φορέας

Στο SolidarityNow ο εθελοντισμός είναι μια ισχυρή δύναμη διαλόγου με την κοινωνία, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη συνοχή της, χωρίς καμίας μορφή διάκριση. Αντίστοιχα, το έργο μας εμπλουτίζεται από εθελοντικές δράσεις που συνδυάζονται με τις ανάγκες και τους στόχους των προγραμμάτων μας, προκειμένου να επιτευχθούν αλλαγές για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους.

Η ένταξη στην εθελοντική ομάδα του SolidarityNow συμπεριλαμβάνει αρχικά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.solidaritynow.org/en/volunteer/ και σε περίπτωση που έχετε ήδη περάσει αυτό το βήμα, ακολουθεί η αποστολή email με το βιογραφικό σας και ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα πεδία ενδιαφέροντος του κάθε υποψήφιου/ιας.

Ενδεικτικές οι εθελοντικές ευκαιρίες περιλαμβάνουν:

1. Διοικητικά καθήκοντα (λογιστηρίου και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού)
2. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (μαθήματα Ελληνικών, Αγγλικών ή Γερμανικών ή Γαλλικών στα πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης σε ενήλικες και παιδιά
3. Διερμηνεία
4. Υποστήριξη στην κοινωνική υπηρεσία Αθήνα

*Οι εθελοντικές ευκαιρίες ποικίλουν με βάση την εκάστοτε περίοδο γιαυτό είναι σημαντική η συμπλήρωση της φόρμας.

Εθελοντικές ευκαιρίες παρέχονται όλο το χρόνο.

elGreek