Όραμα - Στόχοι

Όραμα του ThessDiktio είναι η συνέργια και η συνεργασία των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της ποιότξητας της ζωής της πόλης.

Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και απόψεων

Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη στο έργο τους

Γνωριμία και δικτύωση των κοινωνικών σχημάτων της πόλης

Ανάδειξη της ιδέας του εθελοντισμού.

Ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων και κοινωνικών προβλημάτων.

Δραστηριοποίηση των πολιτών για ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.

Κοινές δράσεις – παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό κυρίως επίπεδο.

Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των μελών των φορέων του δικτύου μέσω επιμορφωτικών δράσεων σε τομείς που τα ίδια τα μέλη προτείνουν.

Γνωριμία και δικτύωση των κοινωνικών σχημάτων της πόλης

Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη στο έργο τους

Ανάδειξη της ιδέας του εθελοντισμού.

Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και απόψεων

Ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων και κοινωνικών προβλημάτων.

Δραστηριοποίηση των πολιτών για ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.

Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των μελών των φορέων του δικτύου μέσω επιμορφωτικών δράσεων σε τομείς που τα ίδια τα μέλη προτείνουν.

Κοινές δράσεις – παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό κυρίως επίπεδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το thessδίκτυο είναι ανοιχτό σε οργανώσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα μας καθώς και σε εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία και να συμμετάσχουν στις δράσεις μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να απευθυνθείτε απ’ευθείας στις οργανώσεις-μέλη μας που σας ενδιαφέρουν.
elGreek