Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων (USB)

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Ακρώνυμο του φορέα

USB

Έτος ίδρυσης

2008

Διεύθυνση

Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, 554 38

Email

info@usbngo.gr

Tηλέφωνo

2310 215 629

Ιστοσελίδα

www.usbngo.gr

Σελίδα φορέα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα

https://www.facebook.com/usbngo

https://www.instagram.com/usb_ngo

Περιγραφή του φορέα

Τα Βαλκάνια και η Ανατολική Ευρώπη είναι γεωγραφικές περιοχές με πολλές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και ενασχόλησης. Η οργάνωση δημιουργήθηκε υπό την πίεση των αλλαγών στη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και της ανάγκης της ενασχόλησης για τη δημιουργία ενός καλύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος για τη περιοχή. Βασικοί τομείς ενασχόλησης της οργάνωσης παραμένουν η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διοργάνωση ανταλλαγών και σχεδίων κατάρτισης, φέρνοντας κοντά νέους από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και η παραγωγή πολυμέσων, καθώς και ο εθελοντισμός σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών και νέων μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης και δράσης, η συνεργασία με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως και η σύμπραξη με φορείς του κράτους για την επίτευξη των στόχων του φορέα. Τέλος ένα σημαντικό κομμάτι αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη τους στην δημιουργία, ενός πιο υγιούς και ολοκληρωμένου σκεπτόμενου και δραστήριου ενεργού πολίτη.

Δράσεις που έχει διοργανώσει ή στις οποίες έχει ενεργά συμμετάσχει ο φορέας

Οι “United Societies of Balkans” διοργανώνουν πλήθος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν: Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης Συνέδρια, διαλέξεις και φεστιβάλ Εθελοντικά προγράμματα και προγράμματα πρακτικής άσκησεις Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Εργαστήρια τεχνών και δεξιοτήτων Δημιουργία τοπικών δράσεων, στηριζόμενες σε πρωτοβουλίες νέων σε τοπικό επίπεδο Έρευνες Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Δημιουργία εγχειριδίων και οδηγών Δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων Δραστηριότητες διαρθρωμένου διαλόγου (structured dialogue)

Video link από δράσεις του φορέα

https://www.youtube.com/user/ngoUSB

Εθελοντικές ευκαιρίες που παρέχει ο φορέας

Οι “United Societies of Balkans” είχαν και έχουν ως πυρήνα της δημιουργίας τους, το όραμα να δώσουν τον χρόνο και τον χώρο στους νέους και στους ανήσυχους πολίτες, στο να εκφραστούν, να μιλήσουν, να ενεργοποιηθούν. Αρχή του φορέα είναι η προσφορά όλων των μέσων, που θα βοηθήσουν στην διαδικασία ενδυνάμωσης των νέων και της υποστήριξης στην ολοκλήρωση τους, σε υγιείς πολίτες. Οι ανάγκες της ομάδας στόχου μας είναι προτεραιότητά μας και βάση αυτών των αναγκών σχεδιάζουμε τις κινήσεις μας. Για τον λόγο αυτό, ο φορέας σχεδιάζει και υλοποιεί συστηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες τις περιόδου, μία σειρά από δραστηριότητες. Τέτοιες είναι: εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, φεστιβάλ, εκπόνηση ερευνών, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικές καμπάνιες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης, εκθέσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε όλα τα άτομα που θέλουν να εμπλακούν σε ολόκληρη τη διαδικασία. Για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων, ο φορέας επιδιώκει τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Συναντήσεις εθελοντών: κάθε Τετάρτη, Αλ. Δελμούζου 8, πολυχώρος Balkan Heart στις 17.00.

elGreek