ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Έτος ίδρυσης

1992

Διεύθυνση

Λέοντος Σοφού 26 T.K.: 546 25 ,Θεσσαλονίκη

Email

infothes@arsis.gr

Tηλέφωνo

2310526150,2310552813

Ιστοσελίδα

https://arsis.gr

Σελίδα φορέα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα

https://www.facebook.com/arsis.gr

Περιγραφή του φορέα

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.

Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και σεβασμό στα δικαιώματα τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, ιδίως τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους.

Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Συνθήκες, όπως η ανεπαρκής υποστήριξη από την οικογένεια, η παραμέληση, η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η μετανάστευση, η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η ανεργία, η σύγκρουση με το νόμο, η διαβίωση σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α.

Η ΑΡΣΙΣ πλαισιώνεται από ειδικευμένα στελέχη και εκπαιδευμένους εθελοντές και δουλεύ­ει με βάση τις συλλογικές αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αποδοχής, της δημοκρατίας και του αμοι­βαίου σεβασμού. Στο γραφείο της κάθε πόλης όπου δραστηριοποιείται, υπάρχει ομάδα στελεχών που μοιράζονται τις ευθύνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης του έργου της. Οι εθελοντές εντάσσονται σε ομάδες και εποπτεύονται από τα υπεύθυνα στελέχη.

Η ΑΡΣΙΣ συναντά τους πολίτες για να μοιραστεί μαζί τους τις κατακτήσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της, με στόχο την συμμετοχή τους στην προσπάθεια βελτίωσης της θέσης και του ρόλου των νέων στην κοινωνία.

Η ΑΡΣΙΣ πιστεύει ότι οι νέοι μπορούν να νικήσουν τις συνθήκες που τους οδηγούν στην απομόνωση. Αρκεί στην προσπάθεια αυτή να είμαστε μαζί τους.

Δράσεις που έχει διοργανώσει ή στις οποίες έχει ενεργά συμμετάσχει ο φορέας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κέντρα Υποστήριξης Νέων: ανοιχτά διαπολιτισμικά κέντρα ημερήσιας φροντίδας που προσφέρουν δομές εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για κοινωνικά μειονεκτούντες ανηλίκους.

 • «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ»: Καταφύγιο Προσωρινής Φιλοξενίας Ανηλίκων σε κίνδυνο.
 • Εξειδικευμένες δραστηριότητες παιδικής προστασίας:
 • Κινητό Σχολείο
 • Δράσεις σε Κοινότητες ΡΟΜΑ- Κινητή Μονάδα για την προστασία των κοινωνικά μειονεκτούντων ανηλίκων.
 • Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-ευαισθητοποίηση παιδιών, νέων και επαγγελματιών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για ασυνόδευτα παιδιά
 • Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων
 • Υποστηριζόμενα διαμερίσματα ανεξάρτητης διαβίωσης για ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 16 ετών και άνω «ΠΥΛΗ»
 • Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας για ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά πρόσφυγες
 • Διαχείριση υποθέσεων με στόχο τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού
 • Επεμβάσεις σε προστατευτικούς χώρους κράτησης
 • Συνηγορία
 • Ομάδα Streetwork για τον εντοπισμό και την προστασία ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών προσφύγων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Κοινωνική υπηρεσία
 • Υλική υποστήριξη με την παροχή ειδών έκτακτης ανάγκης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Εργασιακή συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Διαμεσολάβηση και παραπομπή σε φορείς κοινωνικής προστασίας
 • SIN-PRAXI: Τράπεζα συλλογής και διανομής ειδών καθημερινής χρήσης
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
 • Εθελοντισμός
 • Καθώς η ΑΡΣΙΣ διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής παρέμβασης, αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των εθελοντών. Κάθε χρόνο 200-250 εθελοντές συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

Πρακτική άσκηση

Η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποτελώντας Κέντρο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές κοινωνικών, παιδαγωγικών και άλλων σχολών.

Video link από δράσεις του φορέα

https://www.youtube.com/watch?v=fqiJvC-G4

https://www.youtube.com/watch?v=UK40p3jlzjk

https://www.youtube.com/watch?v=UY8B3FJvRSI

https://www.youtube.com/watch?v=HVv8o-mLMMA

https://www.youtube.com/watch?v=j0Jd3gToAUE

https://www.youtube.com/watch?v=TUFPS5m_WEs

Εθελοντικές ευκαιρίες που παρέχει ο φορέας

Οποιοσδήποτε θέλει να προσφέρει μπορεί να γίνει εθελοντής αρκεί να δεσμευτεί ότι θα είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του και ότι θα εργαστεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες εθελοντικής εργασίας στην ARSIS και τις ειδικές οδηγίες που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του προαναφερόμενου έργου/ομάδας. Επιπλέον, ο εθελοντής δεσμεύεται να συμμετέχει, αν είναι δυνατόν, σε συναντήσεις που αφορούν την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την εποπτεία των εθελοντών.

Οι εθελοντές μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις ακόλουθες δράσεις/ομάδες:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες με παιδιά
 • Τέχνες και μουσική
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Εργασία στο δρόμο, κινητό σχολείο
 • Υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών
 • Νομική υποστήριξη
 • Ομάδα δράσεων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης στην πόλη
 • Ομάδα υλικής υποστήριξης και διανομής
 • Ομάδα υποστήριξης στη διοίκηση και μετάφραση
 • Συνοδεία σε νοσοκομεία
 • Εξωτερικές δραστηριότητες
 • Ομάδα έρευνας (όταν είναι διαθέσιμη)

Περίοδος συμμετοχής: όλο τον χρόνο.

elGreek