Πολιτική Απορρίτου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σεβόμενοι την ιδιωτικότητά σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει το άτυπο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης.

1.1. Γενικά

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας με την Οργάνωσή μας ως συμμετέχοντες σε κάποιο Πρόγραμμα, υποψήφιοι συμμετέχοντες, εργαζόμενοι (πρώην, νυν ή υποψήφιος), εθελοντές και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επικοινωνίας σας μαζί μας.

1.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι: Το «Thessδίκτυο», Άτυπο Δίκτυο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

1.3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 επ. του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR):

 • Δικαίωμα πρόσβασης.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων και
 • Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.4. Γνωστοποίηση στην Αρχή

Σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας ζητηθεί να παραδώσουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στα όργανα επιβολής του νόμου.

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας, όπως ορίστηκε ανωτέρω με την Οργάνωση μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου ή φαξ, η φυσική διεύθυνση, , το ΑΦΜ, ΔΟΥ, ή η lP διεύθυνσή σας. Επίσης, στις περιπτώσεις συμμετοχής σας ή δήλωσης συμμετοχής, δύναται να συλλέξουμε δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως δεδομένα υγείας τα οποία και υποχρεούμαστε να συλλέγουμε για την σωστή εκπλήρωση εκάστου Προγράμματος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται άμεσα από εσάς όταν επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω τηλεφώνου, φαξ, email, ή της συμπλήρωσης από εσάς της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας, ή μέσω άλλης επαφής με το προσωπικό της Οργάνωσής μας. Επίσης, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων όπως cookies, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP σας.

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου

2.1 Cookies

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα μεταδοθούν στη συνέχεια είτε στην ιστοσελίδα μας (“First Party Cookie”) είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie (“Third Party Cookie”).

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, ο αντίστοιχος ιστότοπος αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν και τον έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος A)
 • Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (τύπος Β)
 • Cookies με βάση τη συγκατάθεση (π.χ. Μάρκετινγκ) (Τύπος C)

2.2 Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος Α)

Τα απολύτως απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και ως εκ τούτου αποτελούν first party cookies. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Τα απολύτως απαραίτητα cookies εξυπηρετούν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση ότι εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα. Η χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή (βλ. παρακάτω).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β GDPR.

2.3 Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (τύπος Β)

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως καταχωρημένο ονοματεπώνυμο ή επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρει βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ανώνυμες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα οι χρήστες. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η χώρα, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη. Μπορείτε να ρυθμίσετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies εδώ (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ GDPR.

2.4. Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C)

Τα cookies, τα οποία δεν είναι ούτε απολύτως απαραίτητα (Τύπος Α) ούτε cookies λειτουργικότητας ή απόδοσης (Τύπος Β), θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, π.χ. cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω cookies από ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προβάλλουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε από αυτό επειδή προβάλλουμε διαφήμιση ή περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, έτσι ώστε να βλέπετε λιγότερη τυχαία διαφήμιση ή κάποιο περιεχόμενο που ίσως σας ενδιαφέρει λιγότερο. Τα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ προέρχονται από εξωτερικές διαφημιστικές εταιρείες (third party cookies) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, προκειμένου να δημιουργηθεί για τον χρήστη διαφήμιση με στόχο συγκεκριμένη ομάδα.

3. Για ποιους λόγους συλλέγουμε πληροφορίες

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της συμβατικής, εθελοντικής, εργασιακής σχέσης που διατηρείτε με την Οργάνωση μας.

3.1. Σχέση συμμετέχοντα/εθελοντή

Σε αυτό το πλαίσιο, η Οργάνωση μας επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό φαξ, email, ασφαλιστικά, φορολογικά στοιχεία), προκειμένου να καταχωρηθεί η συμμετοχή σας αλλά και να υλοποιηθεί κατ’ επέκτασην το Πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχετε αλλά και για να επικοινωνήσει μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στην υλοποίηση της μεταξύ μας σχέσης.

3.2. Σχέση εργαζομένου/εκπαιδευτή

Σε αυτό το πλαίσιο, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Οργάνωση μας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης (π.χ. επεξεργασία βιογραφικών σημειωμάτων) ή της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών της (μισθοδοσία, ασφάλιση κ.λπ.) αλλα και στα πλαίσια συμμετοχής σας ως εκπαιδευτής στα επιμέρους Προγράμματα.

3.3. Αποδέκτες

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται οι υπάλληλοι της Οργάνωσης. που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των εκάστοτε Προγραμμάτων

4. Διαβίβαση Δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή αλλά και στον πάροχο της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Οργάνωσης και για την προβολή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία του περιεχομένου της). Επίσης, μεταβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα σε εξωτερικούς Ευρωπαϊκούς φορείς υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση των εκάστοτε Προγραμμάτων αλλά δύναται και σε αντίστοιχους φορείς σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Η Όργάνωσή μας δεν θα ενοικιάσει, πωλήσει ή προωθήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε καμία περίπτωση.

Η Οργάνωση μας συλλέγει τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα που απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς.

5. Χρονική περίοδος τήρησης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν για μέγιστο διάστημα 15 ετών, για τους σκοπούς της απρόσκοπτης λειτουργίας της Οργάνωσης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας ως συμμετέχων σε Πρόγραμμα, εθελοντής, εκπαιδευτής και λοιπών κατηγοριών που αναφέρονται ανωτέρω αλλά και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Οργάνωσης.

Δεν θα λάβετε από την εταιρεία μας ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό με χρήση των προσωπικών δεδομένων σας χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας.

6. Άλλοι ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεν καλύπτει τα δεδομένα που ενδέχεται να μοιράζεστε με τους ιστότοπους αυτούς. Η Οργάνωση μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες και τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων.

7.Δικαιώματα Υποκειμένων

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα πρόσβασης: σας επιτρέπει να μάθετε ποια δεδομένα εξεργαζόμαστε, για ποιους λόγους και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
 • Δικαίωμα της διόρθωσης: επιτρέπει τη συμπλήρωση ή διόρθωση ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής: δικαίωμα στη λήθη, επιτρέπει τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία μας όταν η επεξεργασία τους παύει να είναι απαραίτητη
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για συγκεκριμένους σκοπούς
 • Δικαίωμα της φορητότητας: σας επιτρέπει να λάβετε τα δεδομένα σας σε μορφότυπο δομημένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο.

Τα υποκείμενα μπορούν να ασκούν όλα τα ανωτέρω δικαιώματα εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχει ανώτερη έννομη υποχρέωση διατήρησης τους από την οργάνωση και δεν διακινδυνεύεται ζωτικής σημασίας συμφέρον της.

8. Τρόποι διασφάλισης προσωπικών δεδομένων

Η Οργάνωση μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας, στο μέτρο του εφικτού, και αποποιείται την ευθύνη για παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών σας παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας.

9. Επικοινωνία, διευκρινίσεις, σχόλια

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία, ένσταση ή σχόλια σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε στις 8/10/2021

elGreek