Τhess - δίκτυο

Άτυπο Δίκτυο των Εθελοντικών Οργανώσεων και φορέων της
Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλονίκης

Ποιοι είμαστε


Το “Thess-Δίκτυο” είναι το άτυπο Δίκτυο των Εθελοντικών Οργανώσεων και
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
2011.
Το Τhess-δίκτυο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια των οργανώσεων της
Θεσσαλονίκης που έχουν ενεργά δίκτυα εθελοντών, να δημιουργήσουν ένα
σχήμα με σκοπό:

Τι είναι το thessδίκτυο

Το Τhess-δίκτυο δεν υποκαθιστά τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στην πόλη, ούτε φιλοδοξεί να παίξει ρόλο ομοσπονδίας ή κάποιας επίσημης
πλατφόρμας εκπροσώπησης.

Αποτελεί μια πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα τον
εθελοντισμό, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά καθώς και να
προβάλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς που
δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Τα μέλη του Δικτύου δεν έχουν κομματική, ρατσιστική, ξενοφοβική και
δογματική συμπεριφορά και έχουν κοινή αφετηρία τον σεβασμό και την
αποδοχή του άλλου, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη
συμπερίληψη, την συνεργασία και την αλληλεγγύη.

Συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και διοργανώνει κοινωνικές δράσεις στη
πόλη. Το Δίκτυο υπήρξε βασικός εταίρος του δήμου Θεσσαλονίκης κατά την
διεκδίκηση του τίτλου της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014» και
κατά την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων του θεσμού, έχει συνδράμει
σε αγώνες κινημάτων της πόλης, υποστηρίξει κοινωνικούς θεσμούς και
διεκδικήσεις και είναι παρόν ως μέλος επιτροπών του Δήμου
Θεσσαλονίκης
.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το thessδίκτυο είναι ανοιχτό σε οργανώσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα μας καθώς και σε εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία και να συμμετάσχουν στις δράσεις μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να απευθυνθείτε απ’ευθείας στις οργανώσεις-μέλη μας που σας ενδιαφέρουν.
elGreek