Μέλη

 • Το δίκτυο αποτελείται από μέλη-φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται από οργανωμένες ομάδες και σχήματα πολιτών, όπως σωματεία, συλλόγους, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), άτυπες ομάδες, ομάδες γειτονιάς, δίκτυα.

 • Σήμερα (2022)  στο Thess δίκτυο συμμετέχουν 31 μέλη.

 • Είναι πάντα ανοιχτό σε νέα μέλη που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του δικτύου.

Τομείς δράσης των μελών-φορέων

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Κοινωνική δικαιοσύνη
 • Αλληλεγγύη
 • Ενεργή πολιτειότητα –  Κοινωνία των Πολιτών
 • Ευάλωτες ομάδες
 • Εξάλειψη διακρίσεων και κάθε είδους στερεοτύπων
 • Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή
 • Βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα ζωής, αστικό περιβάλλον
 • Νεολαία
 • Παιδί – παιδική προστασία
 • Εκπαίδευση – μη τυπική μάθηση
 • Πολιτισμός – Τέχνες
 • Πολιτιστική κληρονομιά
 • Ευρώπη – ευρωπαϊκές αξίες

Τα μέλη μας

1.  ActionAid Hellas
2.  Action Art
3.  Αddart
4.  ΑIESEC ΑΠΘ
5.  AIESEC  ΠΑΜΑΚ
6.  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
7.  ΑΡΣΙΣ
8.  Alter ego
9.  ΕΛΛΕΤ – ΠΘ –  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης
10.   ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
11.   Επί σκοπόν ΑΜΚΕ
12.   ΕSN – Erasmus Student Network  ΑΠΘ
13.   ΕSN – Erasmus Student Network  ΠΑΜΑΚ
14.   Θετική Φωνή
15.   Infinity Greece – Κοιν.Σ.Επ.
16.   ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ

17.   In CommOn-Innovative Communities Onwards
18.   Καλλιστώ
19.   ΚΕΠΚΑ – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

20.   Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
21.   Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης
22.   ΠΡΑΞΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
23.   PRAKSIS
24.   Solidarity Now
25.   Σχεδία στην πόλη – Καλλιτεχνική παιδαγωγική Ομάδα
26.   Σύμπραξη για το κοινωνικό φύλο
27.   Thessaloniki Pride
28.   Φάρος του κόσμου
29.   FIX in art – Meating Hub
30.   UNESCO YOUTH CLUB
31.   Χ.Α.Ν.Θ.

elGreek